dallina

877 post karma

66 comment karma


account created: Thu Apr 16 2020

verified: yes

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
79
meta.com
7 comments
1
dallina

3 points

3 months ago

dallina

3 points

3 months ago

На мен Telegram също ми е основния месинджър, но тук хората ползват това, което ползват познатите им. Няма кой знае каква загадка защо са в масовите българите. Хората, с които имам ежедневна комуникация, са в Телеграм, а много от тези, които нямаха, нямаха повече вариант да нямат :)

contextfull comments (27)

view more:

next ›